תחרות דמוקרטון 6.12.17

תחרות לימודית וחויתית , המחליפה את "שביל ישראל"

הכוללת חודש לימודים בתחומי למידה שונים, יצירת דיונים ושיח

בנושאים רבים ומגוונים , כאשר המוטו הוא להוביל תלמידים

ב"חינוך לדמוקרטיה". יום השיא יערך בסיסקו בתאריך 7.3.18 כאשר

התלמידים יצטרכו לחשוף את  הפעילויות והלמידה שנעשתה.