מערכות ייצור ממוחשבות

מגמת מערכות ייצור ממוחשבות מושתת על העקרונות של ראיית עולם דינמית שבאה לביטוי

במהויות טכנולוגיות חדישות המתחדשות בתדירות גבוהה ביותר ובסביבת לימודים ממוחשבת

תוך שימוש בתוכנות המתקדמות ביותר.

התכנים אותם לומד התלמיד מבוססי מתמטיקה ומדעים, הנתמכים במעבדות לימוד ומערכות

הייטק חדישות. במסגרת לימודיו, יכיר התלמיד גישות ושיטות שונות לפתרון בעיות הנדסיות,

התלמיד ירכוש מיומנויות שיאפשרו לו: ניתוח ותכנון מערכות הנדסיות בחינת המערכות

הכוללות הבנת עקרונות פעולתן, איתור תקלות, ומתן מענה לסוגיות המתעוררות בתחום

ההנדסי.

תכנון הנדסי : שיקולי תכנון מבוססי ידע תיאורטי בנושאים: חומרים, חוזק חומרים, ממדים, כשל

במערכות, שיקולים הנדסיים והתאמה לדרישות יצרן.

מבנה המקצועות:

אשכול מדעים

מדעי הטכנולוגיה ) 90 שעות(

אשכול מוביל – 35 יח"ל

) מעבדה במכניקה הנדסית ובקרה במכונות – הערכה בית ספרית ) 30%

) מכניקה הנדסית – הערכה חיצונית ) 70%

אשכול התמחות – 3 יח"ל

פרויקט גמר תהליכי ייצור במכונות – הערכה חיצונית