יזמות

תעודת בגרות חברתית במח"ט עמל פסגות

במהלך שלוש שנים תלמידים אמורים להתנדב במקומות השמה שונים, ברחבי העיר. בכל שנה 60 שעות, סה"כ 180 שעות המעניקות תעודת בגרות חברתית, שהינה חובה לתעודת בגרות.

דמוקרטון

פרויקט חדשני ברשת עמל המחליף את תחרות עמל בשבילי ישראל. בתאריך 6.12 במהלך חודש שלם ילמדו התלמידים  למידה חוויותית במקצועות השונים, כאשר הבסיס...

פרוייקטים ביזמות לשכבת ט

קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ...