חינוך חברתי

תעודת בגרות חברתית במח"ט עמל פסגות

במהלך שלוש שנים תלמידים אמורים להתנדב במקומות השמה שונים, ברחבי העיר. בכל שנה 60 שעות, סה"כ 180 שעות המעניקות תעודת בגרות חברתית, שהינה חובה...

חינוך חברתי

מערך חינוך חברתי ערכי     הרציונל שהוביל בבניית תוכנית החינוך החברתי קהילתי   החינוך החברתי, קהילתי בבית ספר מח"ט פסגות, פועל ליצירת רצף...

דמוקרטון

פרויקט חדשני ברשת עמל המחליף את תחרות עמל בשבילי ישראל. בתאריך 6.12 במהלך חודש שלם ילמדו התלמידים  למידה חוויותית במקצועות השונים, כאשר הבסיס...