פעילויות מיוחדות

תעודת בגרות חברתית במח"ט עמל פסגות

במהלך שלוש שנים תלמידים אמורים להתנדב במקומות השמה שונים, ברחבי העיר. בכל שנה 60 שעות, סה"כ 180 שעות המעניקות תעודת בגרות חברתית, שהינה חובה לתעודת בגרות.