ניפטי – יזמות וחדשנות במחט פסגות עמל נהריה

מיזם חדשני אשר נבנה על ידי התלמידים בשכבת י' ומלווים אותם שני מחנכים

במהלך כל השנה, אביטל ושי.

בפרוייקט זה על התלמידים להמציא מיזם חדש בכל תחום אפשרי, את המיזם

הם יציגו בפני פורום מנהלים ברשת עמל וידורגו מבחינת ההצלחה.

כל המיזמים מוצלחים , ומקום ראשון שהוא אב טיפוס ראשוני , נבנה

ומופץ לשוק בארץ ובעולם.

בהצלחה