מועצת תלמידים

מועצת התלמידים שלנו פעילה מאוד במהלך השנה, יו"ר תואר פרץ החליפה את ראש העיר ליום אחד ושיחקה אותה בגדול.