פרויקט חדשני ברשת עמל המחליף את תחרות עמל בשבילי ישראל.

בתאריך 6.12 במהלך חודש שלם ילמדו התלמידים  למידה חוויותית במקצועות השונים,

כאשר הבסיס ללמידה הוא חינוך לדמוקרטיה.

יערכו דיונים , פעילויות אטרקטיביות וכל אסטרטגיה לימודית אחרת.

יום השיא יערך בתאריך 7.3 במרכז יזמות "סיסקו", שם יציגו התלמידים את הפעילויות השונות

בהם עסקו ויחשפו את עצמם לאתרים ולמדיה .