לוח צילצולים חדש תשפ"ב

ל ו ח צ י ל צ ו ל י ם

לוח צילצולים תשע"ט

שיעור 1

09:00 – 08:15

שיעור 2

09:45 – 09:00

הפסקה

10:05 – 09:45

שיעור 3

10:55 – 10:05

שיעור 4

11:50 – 11:00

הפסקה

12:00 – 11:50

שיעור 5

12:45 – 12:00

שיעור 6

13:35 – 12:50

שיעור 7

14:20 – 13:35

שיעור 8

15:05 – 14:20