מערך חינוך חברתי ערכי

 

 

הרציונל שהוביל בבניית תוכנית החינוך החברתי קהילתי

 

החינוך החברתי, קהילתי בבית ספר מח"ט פסגות, פועל ליצירת רצף של אחריות חינוכית, בראייה מערכתית, בין המסגרות הבית ספריות לבין המסגרות החוץ בית ספריות.

החינוך החברתי קהילתי שם לו למטרה להצמיח את המעולה שבכל פרט ולטפח מעורבות ואחריות חברתית קהילתית ואזרחית, ולהשפיע על אורח החיים הבית ספרי והקהילתי, כדי ליצור דיאלוג ושיתוף פעולה בין התלמידים, המורים, ההורים והקהילה על בסיס כבוד הדדי.

 

החינוך החברתי קהילתי בבית הספר מח"ט פסגות, מקדם מטרות לטווח קצר ומטרות לטווח ארוך. בטווח הקצר הוא מכונן חברת נעורים, המטפחת השתייכות ומסייעת לתלמידים לברר את זהותם האישית והחברתית, תוך בדיקת  סולם הערכים שלהם והתנסות במצבי חיים "כאן ועכשיו". בטווח הארוך מכוון החינוך החברתי קהילתי להכין את התלמידים לחיי קהילה וחברה  ולקדם את התפתחותם כאזרחים מעורבים ואכפתיים.

 

 

התוכנית החברתית הערכית

בית הספר, שם לו למטרה להנחיל את תוכניות הליבה של משרד החינוך, אשר כוללות נושאים רבים ומגוונים על פי יעדים כגון קידום מנהיגות צעירה ומעורבות חברתית; הגברת נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל, שירות לאומי ואזרחי; טיפוח מרכיבי זהות בחברה הישראלית; למידה חברתית , סולידריות ואחריות חברתית, קהילתיות;  מחויבות למדינת ישראל, חינוך לאורח חיים דמוקרטי . התכניות ברובן, כמו הפעילויות מותאמות לשכבות הגיל השונות. בשנה"ל הנוכחית יועברו שלל פעילויות בתחומים שונים ומגוונים  :

  • תכניות מניעה למיניהן: הימורים, סמים ואלכוהול
  • ציון חגים ומועדים חשובים : חגי ישראל על פי תכנית הליבה, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל , ציון ימי זיכרון למנהיגים וכו'.
  • חינוך לאורח חיים בריא והעלאת המודעות אישית וחברתית: שבוע הבריאות הבינלאומי; שבוע הגלישה הבטוחה באינטרנט; היום הבינלאומי לזכויות הילד ועוד.  
  • חינוך לחיים: חיי משפחה (חברות , אהבה); גיבוש זהות מינית, מיניות, זוגיות, אמצעי מניעה; יחסים בין המינים , חיזור אלים.
  • הכנה לצה"ל: מטרת התכנית היא הגברת המוטיבציה לשירות משמעותי. אנו מאמינים בהתחלת התהליך כבר בכיתה י' מתחילים בהכנה לקראת רגע קבלת "הצו הראשון", הוא הצו המשמעותי בקביעת נתוני גיוס. בשכבות י"א וי"ב אנו מקיימים סדנאות ופעילויות נרחבות מטעם משרד הביטחון, מדריכי הכנה לצבא, יום בעקבות לוחמים. כמו כן, ישולב מערך תומך של חיילות בית ספר ורכז הכנה לצה"ל מטעם הרשות לליווי בוגרים בשלבי הגיוס ועד חצי שנה מיום גיוסם.
  • בטיחות בדרכים – במהלך שנת הלימודים נעלה בפני התלמידים בשכבות השונות את הנושא החשוב . נצפה בהצגה, נקיים פעילויות שיא בשיתוף רשת עמל והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים , אור ירוק וגופים נוספים ועוד.
  • מועצת תלמידים – פועלת במספר מישורים: ייצוג התלמידים בכל פורום של קובעי מדיניות, גישור וקישור בין התלמידים ובין הנהלת בית הספר, דאגה לזכויות וחובות התלמידים, טיפוח תרבות הנהגה דמוקרטית, חיזוק ערכים של אזרחות פעילה במשטר דמוקרטי, חינוך למעורבות ושותפות חברתית.
  • "להיות אזרח" – תוכנית זו היא חלק משמעותי מהחינוך הערכי-אזרחי שהוא אחד הדגלים המרכזיים של מערכת החינוך. הפעלת בתוכנית בביה"ס באה ללמד על המחויבות ההדדית של המדינה כלפינו האזרחים ושלנו כאזרחים כלפי החברה בה אנו חיים.