אפליקציה לעדכון סטטוס הטיפולים

קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי נולום ארווס סאפיאן - פוסיליס קוויס, אקווזמן סחטיר בלובק